52adventures                      
52adventures expedition 2012

Under 2012 och 2013 kommer 52 adventures gå från helgäventyrande till att anta utmaningen om en lite längre expedition. Jag startar i Uppsala där jag med hjälp av min mountainbike kommer att förflytta mig via Upplandsleden till Älvkarleby. Där hoppar jag i min kajak och paddlar längs Östersjökusten tillbaka till Uppsala via Mälaren.  Med mig på färden kommer självklart äventyrshunden att vara. En sträcka på just det, totalt 52 mil såklart! Du kan följa förberedelserna, uppladdningen och expeditionen på blog.52adventures.se.

2012